Kamienica w Sanoku

Projekt domu wielorodzinnego przy ulicach Zamkowej i Rybackiej w Sanoku powstał w wyniku zlecenia inwestycyjnego. Jest to budynek mieszkalno-usługowy, o zabudowie pierzejowej, przylegający bezpośrednio do północnej i zachodniej granicy. Prosta bryła, składająca się z dwóch części, jednej na planie zbliżonym kształtem do równoległoboku i drugiej na planie zbliżonym do prostokąta.
Przeznaczeniem projektowanego obiektu jest funkcja mieszkalna oraz usługowa. Budynek mieszkalno-usługowy jest budynkiem 3 - kondygnacyjnym wraz z pomieszczeniami technicznymi, pomieszczeniami usługowymi oraz poddaszem nieużytkowym.
Wejście do budynku prowadzi przez teren utwardzony, służący jako chodnik. Zaprojektowano cztery wejścia do budynku: dwa od strony zachodniej, jedno od strony północnej i jedno od strony zachodniej oraz jeden wjazd do garażu. Do projektowanego budynku wymagany jest dostęp dla osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności do lokalu usługowego. Drzwi do lokali będą pozwalały na swobodny przejazd wózka oraz będą miały niski próg.
Lokalizacja: Sanok
Powierzchnia użytkowa: 614 m2
Inwestor: prywatny
Data: grudzień 2017
Status: w trakcie realizacji
Zespół projektowy: Marcin Ustupski-Kaźmik
widok-01-v2.jpg
widok-03-v2.jpg
← Powrót