Ogród Sensoryczny w Zakopanem

Projekt Ogrodu Sensorycznego powstał w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „BUDOWA OGRODU SENSORYCZNEGO NA TERENIE SZPITALA”.  Założenie koncepcyjne powstało w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i analiz przedprojektowych.  Jednym z głównych założeń koncepcyjnych było to, aby ogród sam w sobie leczył pacjentów, którzy będą po nim spacerować.
 
Układ kompozycyjny ogrodu zaprojektowano w oparciu o poprzedni sposób zagospodarowania terenu. Utrzymano pasowy układ kompozycji który podkreślono układem nawierzchni oraz kształtem rabat ozdobnych. Przy utwardzonej nawierzchni przy budynku zlokalizowano dwa place wyposażone w sprzęt do ćwiczeń (8 urządzeń), wykonane z nawierzchni bezpiecznej. Nasadzenia przewiduje się jako zwarte grupy różnego rodzaju roślin: traw, bylin i krzewów. Zadbano o to aby gatunki były rodzime i odpowiednie dla zastanego klimatu. Ważną kwestią przy doborze zieleni były aspekty hortiterapeutyczne, a więc oddziaływanie jej na poszczególne zmysły - w ogrodzie znajdą się szumiące łany traw (słuch), krzewy i byliny o liściach i kwiatach o różnych wielkościach i fakturach (dotyk), a także gatunki kwitnące, o barwnych  (wzrok) i pachnących (zapach) kwiatach.
Lokalizacja: Zakopane, ul. Ciągówka 9
Powierzchnia użytkowa: 1552,36m2
Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem
Data: 2018
Status: w trakcie realizacji
Projektant: Marcin Ustupski-Kaźmik
Karolina Porada
Aleksandra Kubacka

 
c001_fhd.jpg
c003_3k.jpg
← Powrót