Plac pod Neptunem w Gdańsku

Założenia koncepcyjne powstały  wyniku analizy terenu pod względem geologicznym, komunikacyjnym oraz historycznym. Jednym z głównych  założeń projektu jest projektowanie uniwersalne tzn. oparte na zasadzie równości w większym stopniu niż koncepcja ogólnej dostępności dla osób z obniżoną funkcjonalnością. Idea ta mimo dużych różnic wysokościowych realizowana jest poprzez dostępność komunikacyjną każdej części terenu opracowania (w tym kładki widokowej).

Podstawą kompozycji jest główna ścieżka biegnąca od ulicy Biskupiej aż do ulicy Pohulanka. W strefach 1 oraz 2 łączy się ona z drewnianą kładką stanowiącą jednocześnie element komunikacji (dostępny również dla osób niepełnosprawnych) jak i podniesiony punkt widokowy. Następnie przebieg traktu kontynuowany jest przez plac pod Neptunem oraz strefę 3 (relaksu) oraz strefę 4, gdzie dzięki systemowi ścieżek o odpowiednim nachyleniu (maksymalnie 8%), podzielonych spocznikami i wyposażonych w barierki, możliwe jest pokonanie istniejących skarp i udostępnienie wszystkim użytkownikom projektowanej altany oraz możliwości swobodnego wejścia / wyjścia z parku od strony ulicy Pohulanka.
 
Jednym z założeń projektowych było przybliżenie historii  miejsca opracowania a w szczególności lokalizacji dawnej kawiarni „Bischofshöhe – miejsca o bardzo istotnym znaczeniu dla lokalnej Polonii. W związku z powyższym planuje się odtworzenie przypuszczalnego obrysu murów budynku i zaznaczenie go w terenie za pomocą kamiennych nierównomiernych płyt. „Wewnątrz restauracji” planuje się wykonanie krzeseł i stolików barowych z „epoki”, mających nawiązać do dawnego ducha miejsca. Pozostałości murów, elementów ogrodzenia przewiduje się wyeksponować w lapidarium wokół dawnego budynku.
 
lokalizacja: Biskupia Górka,Gdańsk
powierzchnia użytkowa: 0,477ha
inwestor: Miasto Gdańsk
data: grudzień 2018
status: koncepcja, konkurs I nagroda

zespół projektowy: 
Marcin Ustupski-Kaźmik
Karolina Porada
Aleksandra Kubacka
Piotr Pokigo
Piotr Martela
Magdalena Kus
Marcin Grüner
 
371830_3.jpg
371830_6.2.jpg
371830_5.jpg
371830_4.jpg
Untitled-1.jpg
Untitled-2.jpg
altanka.jpg
el-malej-architektury.jpg
budkalegowa.jpg
← Powrót