Plac Piłsudskiego we Wrocławiu

Projekt zagospodarowania Placu Piłsudskiego we Wrocławiu to temat konkursowy. Założenie koncepcyjne powstały w wyniku przeprowadzenia szczegółowych analiz miejsca. Jednym z głównych założeń koncepcji są spójność topografii, reuse – ponowne wykorzystanie możliwie dużej ilości elementów/materiałów, poprawne i czytelne strefowanie placu, ograniczenie ruchu samochodowego – tylko dla mieszkańców i służb- wyznaczenie i uregulowanie funkcji parkingowej na placu, minimalizm rozwiązań który nie konkuruje z zabudową, podkreślenie „środka ciężkości” placu za pomocą formy przestrzennej – pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

Projekt placu powstał w oparciu o moduł kwadratowy 2,5m x 2,5m, multimoduły i submoduły – wpasowanie go do orientacji pozostałości po pomniku, a także geometrii placu i potrzeb wynikających z parkingu – miejsca postojowe 2,5m x 5,0m. W oparciu o moduł zaprojektowano większość elementów kompozycyjnych, małej architektury, pergolę oraz posadzkę. Plac został skomponowany i wystrefowany zgodnie z poprzednimi założeniami funkcjonalnymi z wyjątkiem dodania nowej strefy parkingowej. W sąsiedztwie najciekawszej zabudowy placu zlokalizowano strefę pieszą placu. Fasadę dawnego domu kultury podkreślono zastosowaniem rabat kwiatowych ograniczonych ławkami liniowymi, zaś uskoki linii północnej pierzei placu uregulowano za pomocą nasadzeń 4 nowych lip, oraz wykonanie rekreacyjnej strefy zielonej w ich cieniu. W strefie pieszej zlokalizowano również formę przestrzenną/pomnik. Zachodnia pierzeja strefy pieszej jest usługowa, dlatego też rezygnujemy z możliwości przejazdu samochodowego, dając szansę na rozwój usług rewitalizujących plac. W południowej części placu zlokalizowano przestrzeń rekreacyjną w postaci rewitalizowanego oraz kameralnego skweru.
lokalizacja: Wrocław, Plac Piłsudskiego
powierzchnia użytkowa: 6 800 m2
inwestor: Firma AMS.SARP Wrocław
data: 2013
status: projekt koncepcyjny

zespół projektowy: 
Marcin Ustupski-Kaźmik
Krystian Krawczyk
Aleksandra Kubacka
Damian Szwajkos
WPP_02.jpg
WPP_04.jpg
WPP_03.jpg
WPP_05.jpg
WPP_07.gif
WPP_08.jpg
WPP_06.jpg
WPP_09.jpg
← Powrót