Budynek w Zakopanem

Projekt zrealizowany jest w willowej dzielnicy w Zakopanem. Na terenie opracowania istnieje spadek 10-14% w kierunku wschodnim. Dla terenu opracowania jest obowiązujący MPZP. Najważniejsze wytyczne dla planowanej inwestycji to min 40% powierzchni biologicznie czynnej, max 40% powierzchni zabudowy, wysokość dla budynku usługowego max 13 m do kalenicy, stosowanie okapów min 80 cm oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i kamień.

Wyzwanie projektowe polegało przede wszystkim na optymalnym wykorzystaniu małej działki o stosunkowo wąskim trakcie, tak by projektowany budynek pozostał w harmonii z otoczeniem stanowiącą współczesną interpretację tradycyjnej architektury góralskiej. Jednym z głównych założeń projektowych było rozdzielenie poszczególnych kondygnacji i zapewnienie bezpośredniego połączenia z terem działki, poprzez wykorzystanie ukształtowania terenu oraz zastosowanie schodów terenowych. W efekcie w budynku nie ma konieczności stosowania klatki schodowej zajmującej dużo powierzchni, a komunikacja wewnątrz obiektu odbywa za pomocą windy.
lokalizacja: Zakopane
powierzchnia użytkowa: 250 m2
inwestor: prywatny
data: 2013
status: projekt koncepcyjny

zespół projektowy: 
Marcin Ustupski-Kaźmik
ZBMU_04.gif
ZBMU_03.jpg
ZBMU_02.jpg
ZBMU_05.jpg
ZBMU_06.jpg
ZBMU_07.jpg
ZBMU_08.jpg
← Powrót